HELPLINE NUMBER

HELPLINE NUMBER


संकायप्राध्यापक /कर्मचारी का नाममोबाइल नंबर
कलाडॉ .हेमंत पाल धृतलहरे9993745833
कलाडॉ.पूजा शर्मा9179194152
वाणिज्यश्रीमती निवृति जेम्स7697015678
विज्ञानडॉ अर्चना पाटले7697905138
विज्ञानडॉ. कमेलश ठक्कर7987555372
गृह विज्ञानडॉ.अर्चना दीक्षित9755882967

श्री राजकुमार साहू7987775322

श्रीमती ममता गुप्ता8349073145